null

از مهم ترین انواع زرشک در ایران می توان به نمونه های مشهور زیر اشاره کرد:

زرشک پفکی

زرشک پفکی بعد از رسیدن محصول به فصل برداشت به صورت شاخه ای از درخت چیده و انها را برروی قفسه هایی که مشبک هستند قرار میدهند تا محصول رطوبت خود رابه مرور زمان از دست بدهد و حالت خود را بهتر حفظ کند .
ویژگی ها عبارتند از:

  • درشت است.
  • یکدست است.
  • قرمز خوش رنگ است.

زرشک زیر تالاری

زرشک هایی که در هنگام خشک شدن بر روی قفسه ها تند تر از شاخه ها جدا میشوند و برروی زمین می افتند را زرشک زیرتالاری میگویند که به صورت مخلوطی از زرشک پفکی و دانه اناری می باشند.
ویژگی ها عبارتد از:

  • قرمز خوش رنگ است.
  • یکدست نیست و مخلوطی از زرشک پفکی و دانه اناری است.
  • نسبتا زرشک درشتی است.

(در فصل محدودی موجود است)

زرشک دانه اناری

بعد از شروع فصل برداشت محصول زرشک ها را به وسیله چوب های نازک و بلندی از درخت جدا می سازند بعد از جدا کردن زرشک ها را برروی زمین پهن میکنن و به صورت مداوم آنها را جابهجا میکنند تا به رطوبت مد نظر برسد.

ویژگی ها عبارتند از:

  • رنگی نسبتا تیره تر نسبت به سایر.
  • رطوبت این نوع زرشک نسبت به سایر بیشتر است.
  • نسبت به سایر زرشک ها ریز تر است.